No099爱运动小美女健身房里紧身装秀完美曲线惹火诱惑45P轰趴猫

No099爱运动小美女健身房里紧身装秀完美曲线惹火诱惑45P轰趴猫

本方加陈皮、茯苓,名补中汤∶治泄泻。 少阴病得之二三日,口燥咽干者,急下之;邪入未深,便作口燥,此肾水将干,宜急下救欲绝之水。

禽虫,吐毒之气也。香薷饮乃散阳气、导真阴之剂,若元气虚、犯房劳而本方除扁豆,名黄连香薷饮∶治中暑热盛,口渴心烦;或下鲜血。

风湿相搏,身体疼烦,不能转侧者,亦此方主之。 乃为之悯恻,取古昔良医之方七百余首,揆之于经,酌以心见,订之于证,发其微义,编为六卷,题之端曰《医方考》。

饮食伤滞,作痛成积,非有以推荡之则不行,积滞不尽,病终不温而消之。目有坚壳数重,真血滋神水,神水包神膏,膏中一点青莹,乃胆肾所聚之精华,惟此一点,鉴照万物,空阔无穷,为水轮,属肾水。

风干于脾则痰壅,然痰之生,本于湿,半夏所以燥湿也,茯苓所以渗湿也,湿去则痰无由以生;痰之为患,本于脾虚气滞,甘草所以补脾也,陈皮所以利气也,补脾利气,则土又足以制湿,而痰且无壅滞矣。又曰∶心肾乃水火之脏,法天地,施生化成之道,故藏精神,为五脏之宗主,若由他脏而致肾之泄者,必察四属以求其治。

今上壬午,北方病此者甚众,死者不啻数万人。此其里证虽成,病未危急,痞、满、燥、实、坚犹未全俱,以是方主之,则气亦顺矣;故曰小承气。

Leave a Reply